Fotoblog subiektywny

Szkoła Powszechna nr 5 im. Emila Repphana

 
ul. Polna 17
Szkoła Powszechna nr 5 im. Emila Repphana
po wojnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej
obecnie Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej

repphan 13

repphan 12

Kronika Szkoły Powszechnej nr 5 w Kaliszu
„Szkoła pow. Nr 5 przy ulicy Polnej 21 powstała w 1919 roku. Gmach szkoły został ufundowany przez Emila Repphana – fabrykanta sukna. Emil Repphan pochodził z rodziny niemieckiej, którego ojciec przybył do Kalisza przed 100 laty i założył w tutejszym mieście warsztaty tkackie. Od nazwiska fundatora Szkoła nosiła nazwę: „Miejska Szkoła im. Emila Repphana” i taki tytuł jeszcze do dziś widnieje na frontowej elewacji gmachu. Emil Repphan rozszerzył warsztatu tkackie i rozwinął fabrykację sukna, a trafiając na pomyślną koniunkturę, dorobił się wielkiej fortuny. Uprzedzony przez Niemców, że w 1914 roku dojdzie do wojny z Rosją, likwidował swoje interesy, spieniężając: majątki ziemskie, lasy, cukrownię w Zbiersku no i na ostatku fabrykę sukna w Kaliszu. Pod wpływem ś.p. Ks. prałata Sobczyńskiego – Emil Repphan wyjeżdżając z Kalisza na stały pobyt do Berlina – ufundował gmach szkoły, założył w Banku Handlowym fundusz na budowę szpitala i wyposażył Straż ogniową w potrzebne utensylia.
W dniu 3 września 1919 roku odbyło się poświęcenie gmachu szkoły przez ś.p. Ks. prałata Sobczyńskiego i oddanie go do użytku szkolnego. Ówczesny prezydent miasta Kalisza – p. Jan Michalski – przejął gmach pod opiekę – jako gospodarz miasta, a Inspektor Szkolny p. dr. Maurycy Staniewski przedstawił Komitetowi budowy grono nauczycielskie i kierownika szkoły p. Stefana Jakubowskiego. W szkole stosowany był program dla klas siedmo klasowych III stopnia.
Szkoła rozwijała się bardzo dobrze, ucząc i jednocześnie kładąc główny nacisk na wychowanie młodzieży – w tym celu wprowadzony został samorząd szkolny i różne instytucje. Uczniów i uczennic chętnie przyjmowano do szkół średnich – jako dobrze przygotowanych. Szkoła wyposażona była w pomoce naukowe i tak – przed wybuchem wojny miała: gabinet przyrodniczy, pracownię robót ręcznych, była zradiofonizowana, w sali gimnastycznej było dużo sprzętu i przyrządów do ćwiczeń aktywnych, pianino i bardzo wiele pomocy naukowych, między innymi bardzo dobry epidiaskop, biblioteka składała się z 1500 książek dostosowanych do programu, oraz dział pedagogiczny, składający się z 300 tomów.
W ostatnim roku szkolnym 1938/39 przed wybuchem wojny Szkoła liczyła 679 uczniów i uczennic.”
Wypis z pierwszej kroniki szkoły udostępniony dzięki uprzejmości dyrekcji Gimnazjum nr 4.

świadectwo Publicznej Szkoły Powszechnej trzeciego stopnia im. Rephana 1946 rok
Wieslaw Liszewski swiadectwo SP Repphan
 

repphan 11
Widok na Szkołę Podstawową nr 5 w Kaliszu z 1963 roku.
 

repphan 01
 
repphan 02
 
repphan 04
 
repphan 08
 
repphan 03
W 1921 roku przy istniejącej już szkole podstawowej przy ulicy Polnej wzniesiono dom dla nauczycieli.

repphan 06
 
repphan 05
 
repphan 07
 
repphan 09
 
repphan 10
Kaplica grobowa rodziny Repphanów na cmentarzu ewangelickim na Rogatce w Kaliszu.

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *