Fotoblog subiektywny

Czas odbudowy 1918

Aleja Wolności w Kaliszu

 
sponsor_transparent
DSC_1542
Nazwana najpierw imieniem Fryderyka Wilhelma, następnie królowej Luizy (żony Fryderyka Wilhelma III), Józefiny (żony Napoleona), Aleksandry (żony Piłsudskiego), Hermana Göringa, Józefa Stalina, a od 1956 Aleją Wolności

(więcej…)


Co się stało z KLOMBEM?

 
klomb-19
 
N-0503

(więcej…)


ulica Pułaskiego

wiejska-13
ulica Pułaskiego
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej zaniedbanych ulic Kalisza.

(więcej…)


Kaliski ratusz w 10 odsłonach

 
Lato2015-26
 

Ratusz10-01
 

Ratusz w Śródmieściu Kalisza, neoklasycystyczny, wzniesiony w latach 1920–1924 staraniem Komitetu Odbudowy Kalisza według projektu Sylwestra Pajzderskiego w oparciu o wcześniejsze projekty Stefana Szyllera, wpisany do rejestru zabytków w 1993.

(więcej…)


Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu

 
Zapraszam na spacer po wielokulturowym Kaliszu, po ulicy Niecałej, Placu św. Józefa i Łaziennej, na których były lub są świątynie prawosławne.
Cerkiew-17
 

Niecala-31

(więcej…)


Feniks 1914-2014 setna rocznica zburzenia Kalisza

 
Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Feniks2014-18
 
Feniks2014-05

(więcej…)


Czas odbudowy po I Wojnie Światowej (1914-1918)

 
Odbudowa Kalisza po I Wojnie Światowej.

gr4-08

Główny Rynek 4


ulica Piekarska 7

Daty… Daty wykute w kamieniu, zapisane na murach kamienic, wyryte na bramach. Niemi świadkowie historii. Duma i radość mieszkańców Kalisza z odbudowy miasta po zagładzie 1914 roku. Magistrat wykupił roczną produkcję cegieł z sześciu specjalnie uruchomionych cegielni. Dla ułatwienia wywózki gruzów i dostawy materiałów budowlanych połączono śródmieście z dworcem kolejowym i cegielniami, układając 10 kilometrów kolejki wydzierżawionej od rządu. Zatrudniono ponad 3 tysiące robotników. Efekty ich pracy oglądamy do dzisiaj. Warto o tym wielkim wysiłku i trudzie obywateli pamiętać, gdy wędrujemy ulicami Kalisza Anno Domini 2011.
Źródło: Dzieje Kalisza: Włodzimierz Bonusiak, Kalisz w latach 1918-1945

(więcej…)


Setna rocznica zburzenia Kalisza Feniks 1914-2014

Wystawa Feniks 1914-2014 składa się z wielkoformatowych fotografii. Zdjęcia, które można oglądać w różnych punktach miasta ukazują katastrofę, jaką dla mieszkańców Kalisza było zburzenie miasta w sierpniu 1914 roku, na początku I Wojny Światowej.
Feniks-06

(więcej…)


Teatr Miejski im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

DSC_1044
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, założony w 1801 przez Wojciecha Bogusławskiego, honorowa scena narodowa, trzeci najstarszy teatr dramatyczny w Polsce; od 1936 nosi imię założyciela, od 1961 organizuje Kaliskie Spotkania Teatralne; budynek teatru wzniesiony w latach 1920–1923 według projektu Czesława Przybylskiego został wpisany do rejestru zabytków w 1979. 

teatr-1 
(więcej…)


Lata dwudzieste lata trzydzieste „Niech żyje młodość”

Lata dwudzieste lata trzydzieste na tle ruin Daragana w Parku Miejskim

Polska okresu międzywojennego stanęła w ciężkiej sytuacji. Musiała stworzyć nową organizację państwową, rozwiązać problemy etniczne, rozwinąć gospodarkę i zaistnieć na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim zapewnić byt niepodległej Polsce, która przez ponad 120 lat nie istniała na mapach Europy.  

Stowarzyszenie mlodziezy katolickiej 1
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Kaliszu 
 
Ruiny w parku
W 1888 roku z inicjatywy ówczesnego gubernatora carskiego Michała Piotrowicza Daragana Park Miejski wzbogacił się o romantyczne ruiny, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych jego elementów i chętnie odwiedzane były przez kolejne pokolenia kaliszan.
Fotografia na szklanej płycie udostępniona przez Pana Stefana Ferenca

(więcej…)


Szkoła Powszechna nr 5 im. Emila Repphana

 
ul. Polna 17
Szkoła Powszechna nr 5 im. Emila Repphana
po wojnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej
obecnie Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej

repphan-13

repphan-12

(więcej…)


Główny Rynek 4 w Kaliszu

Kamienica wąska i dłuuuuuuga. Zbudowana na planie prostokąta o wymiarach 28 na 6 metrów.

gr4-06
 
gr4-10
DOM 1824, murowany przebudowany w 1927 roku, trzypiętrowy, płaskorzeźby na elewacji, 2 balkony, dach wielopołaciowy z mansardą.
źródło: Inwentaryzacja krajoznawcza Polski Tom 13

(więcej…)


ulica Browarna

ul. Browarna 6
 
DOM, 1915, murowany, 3-piętrowy, na planie czworoboku, z wewnętrznym podwórzem, 6 balkonów, wykusz z trójkątnym szczytem ozdobionym rzeźbą sowy.
źródło: Inwentaryzacja krajoznawcza Polski. T.13 Warszawa 1990
Browarna6-05
 
Browarna6-12

(więcej…)


Mariańska „Hotel de Berlin”

Mariańska 4
Marianska4-05BW 
 

Marianska4-03
 

Marianska4-02

Hotele na Mariańskiej
Na rogu dzisiejszej ulicy Chodyńskiego w 1864 roku stał hotel. Nie pierwszy w dziejach tej ulicy. Już z 1778 r. pochodzi wzmianka o austerii, czyli o zajeździe, sławetnego Maniszewskiego. W 1821 r. prosperował przy niej Hotel Warszawski, choć nie bardzo wiadomo, w którym punkcie ulicy. Jednakże najbardziej znanym hotelem był Hotel Berliński. Był to renomowany hotel, a sam właściciel cieszył się u gości dużym szacunkiem. Słynął też hotel z doskonałej kuchni. Polecano „kuchnię polską, francuską, i rosyjską (obiady 4-daniowe po 50 kop, w niedziele i czwartki: flaki, każdy wtorek: kołduny”.
Hotel Europejski jeszcze raz błysnął sławą. W nim to bowiem, w sierpniu 1914 roku, po zajęciu miasta przez wojsko pruskie, stanął kwaterą osławiony major Preusker. Tu też, pijącego szampana w restauracji hotelowej w gronie swych oficerów i miejscowych bon-vivantów, zaskoczyła nieszczęsna dla miasta strzelanina. Stąd wyszły złowieszcze rozkazy. Tu też trwały pertraktacje z prezydentem Bukowińskim o kontrybucje, a w jednym z pokojów hotelowych trzymano zakładników: księdza Płoszaja, protojereja Siemionowskiego, podrabina Mosesa, fabrykanta Handkego, bankiera Mamrotha i innych. Efekt rozmów i rozkazów stąd wychodzących jest znany.
 
Całe miasto poszło w gruzy, a wraz z nim ulica Mariańska, hotelu nie wyłączając.

źródło: Bogumił M. Kunicki: Ballady kaliskie Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1991

(więcej…)


Teraz i dawniej – historia kamienicy

Róg ulicy Piskorzewskiej i Głównego Rynku

Czas odbudowy. Po zagładzie, która dotknęła Kalisz w 1914 roku rozpoczęto intensywne prace nad odbudową Starówki. Widoczne na zdjęciu tory kolejki służyły mieszkańcom do wywożenia gruzu ze zburzonych i wypalonych kamienic oraz do sprowadzania materiału z okolicznych cegielni. Na pierwszym planie widać odbudowywane w 1924 roku kamienice przy ulicy Piskorzewskiej 1 i Głównym Rynku 4.
Źródło: http://www.inwestycje.kalisz.pl/ „kaliszewo”

II Wojna Światowa oszczędziła Kalisz, który nie został zniszczony w wyniku działań wojennych. W kamienicy zamieszkali nowi lokatorzy. W 1948 roku wprowadził się Michał wachmistrz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich z żoną Józefą i dziećmi.
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Wielkopolskich

(więcej…)


Zagłada-odbudowa-rewitalizacja


ulica Kazimierzowska
 
Czas zniszczenia i czas odbudowy. Teraz czas na odnowę i rewitalizację.
Mimo tragicznych wydarzeń, które w sierpniu 1914 roku doprowadziły do zagłady miasta, mieszkańcy Kalisza szybko podjęli trud odbudowy. Według danych portalu Historycy.org (źródło: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=2304), miasto zniszczono całkowicie w obrębie średniowiecznej Starówki oraz w znacznym stopniu na Przedmieściu Wrocławskim. Legło w gruzach 426 budynków mieszkalnych, 9 zakładów przemysłowych, gmachy publiczne, kościół, teatr, hotel, poczta i telegraf. Straty materialne oszacowano na 33,6 mln rubli. Bezpośrednio po pogromie w mieście pozostało około 5 tysięcy ludzi (wobec ponad 65 tysięcy zaledwie trzy tygodnie wcześniej!).

(więcej…)