Fotoblog subiektywny

Kaliski Nazaret

Zespół poreformacki – kościół św. Rodziny i klasztor sióstr Nazaretanek
Nazaret-24
„Celem, dla którego istnieje to Zgromadzenie, jest współdziałanie z Chrystusem i Jego Kościołem, by Królestwo Miłości Boskiej, które Ten Syn Boży z nieba na ziemię przyniósł i które najprzód w Świętej Rodzinie z Nazaretu cudownie rozkwitło – wśród siebie i wśród innych, szczególniej zaś w rodzinach chrześcijańskich zaszczepiać i szerzyć”. http://www.nazaretanki.pl/warszawa/content/view/16/29/

Nazaret-23
Apostolstwo sióstr nazaretanek wyróżnia przede wszystkim służba rodzinie. Jest nią zarówno codzienna modlitwa za wszystkie rodziny świata, jak i praca w dziełach apostolskich, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i wychowania. Siostry prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea z internatami, a także świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne.
 
Nazaret-07
Kościół wraz z klasztorem wybudowano w latach 1665 – 1673. Jest on obiektem wzniesionym w stylu barokowym z rokokowym wykończeniem wnętrza. W 1864 roku zlikwidowano zakon reformatów. Podczas pogromu Kalisza w 1914 roku kościół podzielił los miasta – został zniszczony. Zespół klasztorny, odbudowany w latach 1919-1921, objęły siostry Nazaretanki.
 
Nazaret-22

Nazaret-13

Nazaret-12

Nazaret-11

Nazaret-09

Nazaret-08

Nazaret-03

Nazaret-04

Nazaret-20

Nazaret-05

Nazaret-06
 
Nazaret-14

Nazaret-21

Nazaret-15

Nazaret-16

Nazaret-01

Nazaret-18

Nazaret-19

Nazaret-17

Nazaret-02

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *