Fotoblog subiektywny

Zabytkowy Most Kamienny w Kaliszu woła o ratunek!!!

Warto przypomnieć władzom miasta, że ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.
Pozycja w gminnej ewidencji zabytków – 1798. ul. Śródmiejska most tzw. Kamienny na rzece Prośnie 1824-1825. Wpisano do rejestru zabytków 14 grudnia 1964 roku pod numerem 32/A [93/A].
 

JEŚLI NIE DA SIĘ INACZEJ (brak umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez urzędników magistratu, królewskie Miasto Kalisz powinno własnym sumptem wyremontować jeden ze swoich najważniejszych zabytków, służący mieszkańcom już 187 lat. Most, co zostało uwiecznione na kamiennych płytach, powstał z inicjatywy obywateli miasta. Teraz, w 2013 roku ich potomkowie powinni zrobić wszystko, aby dziedzictwa tego nie zaprzepaścić.


 

Cytując Gazetę Wyborczą:
„Polacy lubią narzekać – to podobno fakt, znany na całym świecie. Na architekturę i urbanistykę naszych miast też narzekamy. A czy próbujemy sami wpłynąć na je zmianę? Czy idąc na wybory samorządowe oceniamy kandydatów na radnych pod kątem ich stosunku do przestrzeni i architektury? Czy zgłaszamy swoje uwagi i zastrzeżenia go wyłożonych w urzędach projektów planów miejscowych?
Przestrzeń miejska powinna być zarządzana wspólnie przez mieszkańców i urzędników. Lata PRL-u być może odzwyczaiły nas od tego, jednak przez ostatnie 20 lat sporo się zmieniło i mieszkańcy miast mają możliwość współdecydowania o tym, jaka rzeczywistość ich otacza.”


 
Najstarszy most w Kaliszu wybudowany został w 1825 roku. Wcześniej, na rzece Prośnie, przy bramie Wrocławskiej stał drewniany most zwodzony. Podczas budowy, w dno rzeki wbito 104 pale z drewna dębowego. Charakterystyczne, wykonane w Suchedniowie, metalowe balustrady tralkowe nadają kamiennej budowli niepowtarzalnego charakteru.
Na płytach kamiennych umieszczonych w połowie mostu znajduje się herb Kalisza i łaciński napis upamiętniający inicjatywę obywateli miasta i Najjaśniejszego Aleksandra Cesarza opiekuna miasta.
Obywatele kaliscy pragną aby most ten kosztem publicznym miasta wystawiony, w marcu 1824 r rozpoczęty, a w sierpniu 1825 r pod imieniem Najjaśniejszego Aleksandra Cesarza i Króla ojca ojczyzny i opiekuna miasta tego ukończony był dla potomstwa wiecznym świadkiem ich wdzięczności i przywiązania.

 
Napis pod herbem Kalisza. Starożytne godło miasta przez najlepsze władze łaskawie przywrócone.
 

 

 
 
W 1964 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W latach 1993 – 1995 został odrestaurowany. Długość mostu wynosi ponad 23 metry. Ruch po moście kamiennym odbywa się w jednym kierunku.
http://www.krodo.pl/atrakcja/szczegoly/1399/
http://www.info.kalisz.pl/prosna/r3.htm
 

 

 

 

 

Trzeba ratować Most Kamienny, za sprawą obywateli kaliskich w 1825 roku postawiony. Lada podmuch wiatru wystarczy i balustrada rozsypie się i spłynie Prosną.
 

 

 

 

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *