Fotoblog subiektywny

Zagłada-odbudowa-rewitalizacja


ulica Kazimierzowska
 
Czas zniszczenia i czas odbudowy. Teraz czas na odnowę i rewitalizację.
Mimo tragicznych wydarzeń, które w sierpniu 1914 roku doprowadziły do zagłady miasta, mieszkańcy Kalisza szybko podjęli trud odbudowy. Według danych portalu Historycy.org (źródło: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=2304), miasto zniszczono całkowicie w obrębie średniowiecznej Starówki oraz w znacznym stopniu na Przedmieściu Wrocławskim. Legło w gruzach 426 budynków mieszkalnych, 9 zakładów przemysłowych, gmachy publiczne, kościół, teatr, hotel, poczta i telegraf. Straty materialne oszacowano na 33,6 mln rubli. Bezpośrednio po pogromie w mieście pozostało około 5 tysięcy ludzi (wobec ponad 65 tysięcy zaledwie trzy tygodnie wcześniej!).


ulica Zamkowa
 
Pod koniec 1914 roku zawiązał się w Warszawie Komitet Odbudowy Kalisza, który we współpracy z warszawskim Kołem Architektów zorganizował konkurs na odbudowę Kalisza. Przyjęto założenie, że nie zmieni się średniowieczny kształt urbanistyczny miasta. Zdecydowano jednak o poszerzeniu obecnej ulicy Śródmiejskiej i Zamkowej dla sprostania nowym potrzebom komunikacyjnym miasta, oraz o zniwelowaniu ruin kamienic na środku rynku, aby w ich miejscu usytuować główne wejście do ratusza i rozległy plac z trawnikiem. Dobrym posunięciem była decyzja o nieodbudowywaniu części kamienic przy ulicy św. Stanisława, dla odsłonięcia widoku na kościół i klasztor franciszkanów. Postanowiono także, że kamienice muszą mieć co najmniej trzy pietra, aby zmienić małomiasteczkowy wizerunek miasta. Nakazano również pokrycie dachów odbudowywanych kamienic czerwoną dachówką.
„Od strony prawnej bardzo dobrym rozwiązaniem było uchwalenie przez radę miejską fachowej Ustawy budowlanej miasta (1917 r.). Dokument ograniczał architektoniczną samowolę niektórych mieszkańców, przedkładających swoje własne doraźne korzyści nad interesy wszystkich obywateli i estetykę grodu”. (Anna Tabaka i Maciej Błachowicz http://www.zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=2013).
Dziś możemy docenić te wysiłki. Kaliska starówka ma wyjątkowy wymiar i charakter. Zdaniem Sławomira Przygodzkiego, wiceprezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu, odbudowa Kalisza w latach 1918-1929 należy do znaczących osiągnieć urbanistyki polskiej.
 

ulica Piskorzewska
 

ulica Grodzka
 

ulica Ciasna
 

ulica Garbarska 2
 

ulica Grodzka
 

ulica Złota 5
 

ulica Kanonicka
 
Czas niestety zrobił swoje. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie zmarnować wysiłku Kaliszan. Już pora najwyższa na podjęcie prac nad rewitalizacją kaliskiej starówki. I chociaż dzięki wizycie papieża Jana Pawła II w 1997 roku i późniejszym pracom prowadzony przez właścicieli kamienic, fasady i elewacje prezentują się co raz lepiej, to podwórka, klatki schodowe, oficyny stanowią obraz nędzy i rozpaczy.
Może włodarze miasta do tego celu wykorzystają dotacje Unii Europejskiej. Podjęcie kompleksowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej” jest możliwe do 2013 roku. Może warto z tego skorzystać?!
 

ulica Rzeźnicza
 

plac Kilińskiego
 

ulica Kanonicka
 

ulica Babina 1
 

róg ulicy Chodyńskiego i Mariańskiej
 

ulica Łazienna 17
 

róg ulic Sukienniczej i Kazimierzowskiej
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *