Fotoblog subiektywny

Lisków księdza Blizińskiego – sierociniec

Ksiądz prałat Wacław Bliziński (28 VII 1870 – 21 X 1944)
12 Liskow Waclaw Blizinski 1
Momentem przełomowym w życiu Liskowa było przybycie w roku 1900 na tutejsze probostwo księdza Wacława Blizińskiego. Ten wybitny duchowny, wielki i ofiarny społecznik, zmienił bieg historii wsi.
„Kurja biskupia dobrze poinformowana o stanie moralnym i kulturalnym Liskowa, wybrała na trudne i odpowiedzialne stanowisko proboszcza, młodego wówczas księdza, który odznaczył się dotychczas wyłącznie jako prefekt szkół i sekretarz konsystorza, swym taktem, rozumem i pobożnością. Proboszczem Liskowa mianowano ks. Wacława Blizinskiego, który, jak sam opowiada, nie miał pojęcia nie tylko o stosunkach wiejskich, lecz nawet nie umiał odróżnić na wiosnę żyta od pszenicy. Nominację tę młodego dwudziestokilkoletniego księdza do wielkiej zapuszczonej parafji przyjęto z pewną ironją, uważając to za protekcję osobistą kurji. Przekonanie było bowiem ogólne, że ten młody proboszcz, mało obeznany ze stosunkami wiejskiemi, nie tylko podnieść, lecz nawet utrzymać parafji Liskowskiej w tym stanie, jak dotąd nie potrafi. Dziesięcioletnia zbożna praca księdza Wacława Blizińskiego wykazała, że owe obawy były płonne. Lisków przed dziesięciu laty, a Lisków dzisiejszy – to noc i dzień. Gdy przed laty dziesięciu był on stekiem przestępstwa, biedy i upadku moralnego, dzisiaj jest ogniskiem kultury, bogactwa ekonomicznego wśród włościan, jest wzorem, na którym kształcą się nie dziesiątki, lub setki, lecz tysiące włościan. Nie unikają dzisiaj ludzie Liskowa, jak przed laty dziesięciu czynili to najbliżsi sąsiedzi, lecz ciągną z całego kraju po naukę i doświadczenie, ponieważ Lisków całemu krajowi świeci kulturą i rozwojem”.

Lisków1-1
PAMIĄTKA UROCZYSTOŚCI PIĘĆDZIESIĄTEJ ROCZNICY ŚMIERCI KSIĘDZA PRAŁATA WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO Z UDZIAŁEM JEGO EMINENCJI KSIĘDZA BISKUPA KALISKIEGO STANISŁAWA NAPIERAŁY – LISKÓW 21 X 1994
 
13 Wjazd do Liskowa
„W 1900 roku parafia Liskowska nie różniła się niczem od innych, była może jedynie uboższa i bardziej zaniedbana. Ziemia naogół licha, o ulepszeniu jej nie myślał nikt, hodowla inwentarza stała na najniższym poziomie. Dzieci pozostawały bez nauki, dorośli szukali chleba, wędrując na roboty do Prus. W takiej chwili przyjechał młody proboszcz, ks. Wacław Bliziński”.
 

Lisków1-2
wjazd do Liskowa w 2014 roku
 
05 Liskow sierociniec dzieci przy pracy
Ksiądz Wacław Bliziński zasłużył się jako założyciel placówek opiekuńczo-wychowawczych w Liskowie. Wypada tu wymienić Gniazdo Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem, przy której powstał ogródek jordanowski, przytułek dla starców, a przede wszystkim Sierociniec im. św. Wacława. Ta ostatnia placówka powstała w 1920 r. w wyniku przeniesienia istniejącego w Białymstoku Zakładu Wychowawczego. Zakład ten gromadził głównie dzieci osierocone w czasie wojny z bolszewikami w roku 1919-1921.
 
Lisków1-3
Lisków 2014
 
Lisków1-4
Lata międzywojenne to okres rozbudowy domu dziecka. Ksiądz Bliziński, odznaczający się szczególnym talentem administracyjnym, gromadził kolejne fundusze. Dzięki jego inicjatywie rozbudowano zakład i powiększono jego majątek. W 1925 roku wzniesiono budynki gospodarcze i ogrodzono dziedziniec. W 1932 roku został wybudowany piękny murowany gmach, w którym umieszczono dziewczynki. Ta budowla o bardzo charakterystycznym eliptycznym kształcie jest do dziś siedzibą Domu Dziecka w Liskowie.
 

Lisków1-5
Lisków 2014
 
Lisków1-9
KOCHANEMU OJCU I OPIEKUNOWI KSIĘDZU PRAŁATOWI WACŁAWOWI BLIZIŃSKIEMU W DOWÓD HOŁDU I SIEROCEJ WDZIĘCZNOŚCI DRUGI ZJAZD BYŁYCH WYCHOWANKÓW – LISKÓW 29-30 VI 1935 R. – Tablica pamiątkowa na budynku Domu Dziecka w Liskowie 2014 rok.
 

06 Liskow sierociniec pawilon glowny

07 Liskow sierociniec szkola powszechna

08 Liskow sierociniec szpital i kaplica

04 Liskow sierociniec chlopcy przy pracy 2

03 Liskow sierociniec chlopcy przy pracy 1

02 Liskow orkiestra sierocinca

10 Liskow szkola rzemiieslnicza 1

01 Liskow kapiele przy sierocincu

09 Liskow szierociniec dom zarzadu
 
 
Lisków1-6
Lisków 2014
 
11 Liskow szkola rzemiieslnicza 2
 
Lisków1-7
Lisków 2014 
 

Lisków1-8
Lisków 2014

źródła:
http://liskow.ovh.org/
Dorota Bartnik KULTURA KSIĄŻKI W LISKOWIE, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA LIBRORUM 13, 2006
Przemysław Olejnik, zmiany w wewnętrznej organizacji domów dziecka na przykładzie placówki z Liskowa k/Kalisza, praca dyplomowa, Kolegium Nauczycielskie w Lesznie
Archiwalne zdjęcia Liskowa utrwalone na szklanej płycie, pochodzą z archiwum Pana Stefana Ferenca.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *