Fotoblog subiektywny

Lisków księdza Blizińskiego – wystawa „Wieś Polska” 1925

12 Liskow Waclaw Blizinski 1
Liskow2-2
Ukoronowaniem pracy samorządowej i osiągnięć ks. Wacława Blizińskiego oraz społeczeństwa Liskowa w odrodzonej Polsce była wystawa ogólnokrajowa zorganizowana w 1925 roku pod hasłem „Wieś Polska” z okazji jubileuszu 25-lecia pracy księdza. W dniach trwania wystawy, od 18 czerwca do 5 lipca zwiedziło ją ponad 41 000 ludzi, w tym 371 zorganizowanych wycieczek z różnych stron kraju.
 

Liskow2-8
Wystawę odwiedził prezydent Stanisław Wojciechowski, premier Władysław Grabski, ministrowie i dostojnicy kościelni, posłowie, senatorowie oraz uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Rolniczego z Warszawy (m. in. z Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Danii, Szwecji, Włoch, Turcji i dalekiej Japonii).
 
Liskow2-10
Z inicjatywy ks. Blizińskiego wystawę organizowali ks. Wacław Bliziński, Aniela Chmielińska, Wojciech Chmielecki, redaktor, „Gazety Gospodarczej”, Chrzanowski, dyrektor Syndykatu Rolniczego w Kaliszu, ks. Rudolf Filipski, Stefan Glinicki, Henryk Jankowski, Jerzy Kleczyński, dyrektor szkoły rolniczej w Liskowie, Feliks Karśnicki, redaktor „Gońca Kaliskiego”, Marjan Kowalski, dyrektor szkoły rzemieślniczej w Liskowie, Jan Orczykowski, dyrektor Seminarjum Nauczycielskiego w Liskowie, Antoni Piątkowski, właściciel folwarku Dębsko, Zdzisław Stefański, starosta powiatu kaliskiego, Stanisław Szypowski, nauczyciel i Piotr Tomczyk, nauczyciel w Liskowie.
 
Liskow2-11

Liskow2-6
Antoni Piątkowski (1875—1947) objął cześć majątku Dębsko (12 włók) koło Liskowa w Kaliskiem i doprowadził go do stanu wzorowego. Uzyskane doświadczenie z gospodarstwa wykorzystywał przy pisaniu swych fachowych broszur. Udzielał się w pracy społecznej, głównie w instytucjach i organizacjach spółdzielczych Liskowa oraz w powiatowych i wojewódzkich organizacjach rolniczych.
Był również współorganizatorem wielkich wystaw rolniczych.
 
Liskow2-9

Liskow2-4

Liskow2-5

Liskow2-3 
Wystawę podzielono na działy: cukierniczy, wyrobów aluminiowych, włókienniczy, tkacki, pszczelniczy, koszykarsko-meblowy, księgarski, maszyn rolniczych, narzędzi rolniczych, mleczarski, budowlany, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i od wypadków w rolnictwie, jedwabniczy, przetwory owocowe (Kruszwica, Hakowski), hodowlany, obejmujący kilka specjalnych sekcji tyczących różnych objawów i rozwoju hodowli, ogrodniczy, wydawniczy (prasowo-propagandowy), etnograficzny, z folklorem, kulturalno-oświatowy, walki z alkoholizmem, hygieniczny.
 
Liskow2-7
Protektorat wystawy objął ówczesny premier i minister skarbu, Władysław Grabski, oraz ministrowie: rolnictwa, przemysłu i handlu, komunikacji i pracy i opieki społecznej. Wystawę odwiedził w dniu 25 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski.

źródła:
WACŁAW KARCZEWSKI, LISKÓW DZIEJE JEDNEJ WSI POLSKIEJ, Wydawnictwo „Wystawy Praca i Kultura Wsi” w Liskowie, 1937
WIEŚ POLSKA LISKÓW W ZIEMI KALISKIEJ. Na podstawie badań rozwoju pracy społecznej w Liskowie opracowała ANIELA CHMIELIŃSKA, wydane nakładem Komitetu Wystawy w Liskowie w 1925 r.
POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY, Bronisław Piątkiewicz, Stanisław Pigoń, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1981
Archiwalne zdjęcia Liskowa utrwalone na szklanej płycie, pochodzą z archiwum Pana Stefana Ferenca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *