Fotoblog subiektywny

Szkoły księdza Wacława Blizińskiego

Szkoły w Liskowie założone przez księdza Wacława Blizińskiego.
„Ksiądz Bliziński zdawał sobie jasno sprawę ze zgubnego wpływu miasta na zdrowie i duszę dziecka, odczuwał niesprawiedliwość, jaka dzieje się mieszkańcom wsi, którzy bez wielkiego wysiłku nie mogą kształcić syna w szkole średniej, podczas gdy w mieście syn człowieka ubogiego uczy się w gimnazjum, bo w domu żywią go, a udzielaniem lekcji zarabia na wpis. Syn gospodarza, kształcący się w mieście, najczęściej stracony jest dla wsi i rodziny własnej. Te właśnie względy były bodźcem do założenia gimnazjum w Liskowie”.
Liskow szkoly 01
Popiersie księdza Wacława Blizińskiego ufundowane przez społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Liskow szkoly 10

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, dawniej szkoła rzemieślnicza przy sierocińcu.

Liskow szkoly 06
Brama wjazdowa wybudowana na pamiątkę wystaw rolniczych organizowanych w Liskowie.

Liskow szkoly 15
Brama wybudowana na potrzeby wystawy „Wieś Polska” z 1925 roku.

Liskow szkoly 07
Zespół Szkół nr 1

Liskow szkoly 08

Liskow szkoly 09

Liskow szkoly 20

Liskow szkoly 21
„Okrąglak” – aula odremontowana staraniem starosty kaliskiego.
 

Liskow szkoly 22

Liskow szkoly 11

Liskow szkoly 12

Liskow szkoly 23

Liskow szkoly 19

obecnie Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek, dawniej Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskie w Liskowie.

Liskow szkoly 05
„W roku 1919 wykończony został duży, dwupiętrowy gmach stylowy, którego nie powstydziłoby się duże miasto, pierwszy gmach gimnazjalny na wsi, posiadający oświetlenie elektryczne, kanalizację, wodociągi”.

Liskow szkoly 04

Liskow szkoly 17
W roku 1921 gimnazjum zamienione zostało na Państwowe Seminarium Nauczycielskie.

Liskow szkoly 13

Gimnazjum dawniej Szkoła Hodowlana w Liskowie
Liskow szkoly 02

Liskow szkoly 18

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, która kontynuuje tradycje Szkoły Powszechnej przy sierocińcu.
Liskow szkoly 03
 
DSC 7680

Liskow szkoly 14
 
 
źródło:
WIEŚ POLSKA LISKÓW W ZIEMI KALISKIEJ. Na podstawie badań rozwoju pracy społecznej w Liskowie opracowała Aniela Chmielińska. Wydanie nakładem Komitetu Wystawy w Liskowie w 1925 r.
zbiór diapozytywów udostępniony przez Stefana Ferenca

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *