Fotoblog subiektywny

Szkoły księdza Wacława Blizińskiego

Szkoły w Liskowie założone przez księdza Wacława Blizińskiego.
„Ksiądz Bliziński zdawał sobie jasno sprawę ze zgubnego wpływu miasta na zdrowie i duszę dziecka, odczuwał niesprawiedliwość, jaka dzieje się mieszkańcom wsi, którzy bez wielkiego wysiłku nie mogą kształcić syna w szkole średniej, podczas gdy w mieście syn człowieka ubogiego uczy się w gimnazjum, bo w domu żywią go, a udzielaniem lekcji zarabia na wpis. Syn gospodarza, kształcący się w mieście, najczęściej stracony jest dla wsi i rodziny własnej. Te właśnie względy były bodźcem do założenia gimnazjum w Liskowie”.
Liskow_szkoly-01
Popiersie księdza Wacława Blizińskiego ufundowane przez społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Liskow_szkoly-10

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, dawniej szkoła rzemieślnicza przy sierocińcu.

Liskow_szkoly-06
Brama wjazdowa wybudowana na pamiątkę wystaw rolniczych organizowanych w Liskowie.

Liskow_szkoly-15
Brama wybudowana na potrzeby wystawy „Wieś Polska” z 1925 roku.

Liskow_szkoly-07
Zespół Szkół nr 1

Liskow_szkoly-08

Liskow_szkoly-09

Liskow_szkoly-20

Liskow_szkoly-21
„Okrąglak” – aula odremontowana staraniem starosty kaliskiego.
 

Liskow_szkoly-22

Liskow_szkoly-11

Liskow_szkoly-12

Liskow_szkoly-23

Liskow_szkoly-19

obecnie Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek, dawniej Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskie w Liskowie.

Liskow_szkoly-05
„W roku 1919 wykończony został duży, dwupiętrowy gmach stylowy, którego nie powstydziłoby się duże miasto, pierwszy gmach gimnazjalny na wsi, posiadający oświetlenie elektryczne, kanalizację, wodociągi”.

Liskow_szkoly-04

Liskow_szkoly-17
W roku 1921 gimnazjum zamienione zostało na Państwowe Seminarium Nauczycielskie.

Liskow_szkoly-13

Gimnazjum dawniej Szkoła Hodowlana w Liskowie
Liskow_szkoly-02

Liskow_szkoly-18

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, która kontynuuje tradycje Szkoły Powszechnej przy sierocińcu.
Liskow_szkoly-03
 
DSC_7680

Liskow_szkoly-14
 
 
źródło:
WIEŚ POLSKA LISKÓW W ZIEMI KALISKIEJ. Na podstawie badań rozwoju pracy społecznej w Liskowie opracowała Aniela Chmielińska. Wydanie nakładem Komitetu Wystawy w Liskowie w 1925 r.
zbiór diapozytywów udostępniony przez Stefana Ferenca

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *