• Uncategorized,  Ziemia kaliska

    Szkoły księdza Wacława Blizińskiego

    Szkoły w Liskowie założone przez księdza Wacława Blizińskiego. „Ksiądz Bliziński zdawał sobie jasno sprawę ze zgubnego wpływu miasta na zdrowie i duszę dziecka, odczuwał niesprawiedliwość, jaka dzieje się mieszkańcom wsi, którzy bez wielkiego wysiłku nie mogą kształcić syna w szkole średniej, podczas gdy w mieście syn człowieka ubogiego uczy się w gimnazjum, bo w domu żywią go, a udzielaniem lekcji zarabia na wpis. Syn gospodarza, kształcący się w mieście, najczęściej stracony jest dla wsi i rodziny własnej. Te właśnie względy były bodźcem do założenia gimnazjum w Liskowie”. Popiersie księdza Wacława Blizińskiego ufundowane przez społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.